Tinwe
Little Beige Ridding Hood
A potom ona zapela I vse stalo ne vazhno..